۰۶ بهمن ۱۳۹۱

آقای دشواری - شخصیتی در درون ما که انکارش می کنیم.

<<دشواری>>


این پیرمرد صمیمی و دوستداشتنی رو حتما دیدید. به آقای "دشواری" معروف شده.


اما علت شهرت این پیرمرد ساده چیست؟ چرا بسیاری به اون می خندند؟ قطعا به خاطر لهجه آذری او نیست. چرا که هزاران کلیپ با لهجه آذری در اینترنت هست، ولی هیچ کدام به اندازه این، مورد توجه قرار نگرفته.

شاید بتوان علت این شهرت را در وجود این پیرمرد، در درون خودمون پیدا کنیم. بله، آقای دشواری کسی نیست جز من و تو. مایی که گاهاً در مخروبه ای زندگی می کنیم. مخروبه ای فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی (شهر آلوده بی اخلاق)......اما از حقوق اولیه خود بی اطلاعیم. برای هر کسی نزدیکمان شود و بخواهد همین اندک داشته امان را هم بگیرد، شاخ و شونه می کشیم. اما برای آبادانی زندگی و کسب حقوقمون سکوت می کنیم.

با مثالی تمام می کنم حرفم را، شخصی که بیکار، با تحصیلات و در حسرت نداشته ها و بی عدالتی دست و پا می زند. اما برای بهبود زندگی خود کاری با برنامه و منظم انجام نمی دهد. هر روز برای همسایه و برادر کوچکتر خودش، یا همسر و فرزندش قلدری می کند، و خشم ناشی از کمبود هایش را، بر سر آنان خالی می کند. کسی که می داند، هزینه یک آدامس زندگی او را دگرگون نمی کند؛ اما کودک خود را با پرخاش تنبیه می کند که چرا خرج اضافه کرده و به نوعی به این گرفتاری دامن می زند. حتی از این بدتر، شخصی که در ظاهر سرپناهی و زندگی دارد، اما از حقوق اولیه شهروندی بی بهره است(مانند زندگی آن پیرمرد در خرابه)، و خود را در دشواری نمی بیند و این کمبود ها را کتمان می کند.

بله، ما به او می خندیم؛ تا انکار کنیم که این پیرمرد، خود ماییم. به سخره اش می گیریم، برایش موسیقی و جک می سازیم تا به همه اعلام کنیم، ما از او نیستیم. اما خودمان می دانیم، که من و تو، همان "آقای دشواری" هستیم.

[1] پ. ن. آقای دشواری:  قسمتی از پشت صحنه برنامه در استان شبکه 5 سیما، که گزارشگر در حومه تهران از مشکلات و دشواری های زندگیش می پرسد و او در جواب غیر منتظره ای می گوید:((ما هیچ دشواری نداریم اینجا!!))

در توضیح علت این جمله هم می گوید:((در این 24 سالی که اینجاست، هیچ کس حتی چوب دستی او را برنداشته))

آخر سر هم که گزارشگر یادآور می شود که این محله در طرح شهرداری قرار گرفته و آنها ممکن است آنجا را تخریب کنند..... پیرمرد برای شهرداری شاخ و شانه می کشد و می گوید شهرداری رو نشانم بده(تا حسابشان را کف دستشون بذارم) این 
کلیپ دو دقیقه ای رو به راحتی میشه در اینترنت پیدا کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر