۰۹ دی ۱۳۹۱

سرآغاز کلام


به نام خداوند جان و خرد***کزین برتر اندیشـه برنگذرد/
خداونـد نــام و خداونـد جای***خداونـد روزی ده رهنمای/
خداوند کیوان و گردان سپهر***فروزنده ماه و ناهید و مهر/

                                                                     حکیم توس


یوم ۲۹ دسامبر ۲۰۱۲، در آخرین روزهای این سال میلادی، مصادف با نهم دیماه نود و یک، به لطف یزدان اولین پست این وبلاگ رو می نویسم. 

اول از همه از شما اجازه می خواهم تا در اوایل کار، از معرفی خود پرهیز کنم. اما تمام کوشش ام بر آن ست، تا در نهایت صداقت و خیراندیشی، فارق از هر نوع اسم و سن و جنس، از صمیم جان سخن بگویم.

هدف از به راه انداختن این بلاگ، پرداختن به قسمتی از دغدغده های ذهنی خودم و ایجاد ارتباط با هم زبانان و دوستانم هست. در اینجا سخن از بغض و کینه نخواهد رفت، و در چهارچوب مباحث"فرهنگی" خواهم نوشت؛ آن هم فعلا در دسته های زیر: دل نوشت، حسب حال، گزیده شعر، وقایع اتفاقیه و ... 

در تمام این مدت نیز، سعی بر آن دارم که از جانب انصاف خارج نشم و بی طرف بگویم که به نقل از "خواجه شیراز":

ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله***گدای خاک در دوست، پادشاه من ست/